Meddelelser om Grønland
udgivne af
Kommissikonen for videnskabelige undersøgelser i Grønland
Bd. 165 - Nr.1


Radio-Carbon Age and Oxygen-18 Content of Greenland Icebergs

by
P.F. Scholander, H. deVries, W. Dansgaard, L.K. Coachman, D.C. Nutt, E. Hemmingsen
With assistance of
O. Iversen, H. Jensen, S. Skjelten, H. Steen and J. Tuck

København
C. A. Reitzels Forlag
1962

(Link opens in new window - pdf.file)